Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Drnovská 507/73, Praha-Ruzyně

Knihovna Výzkumného ústavu zemědělské techniky

Drnovská 507/73, Praha-Ruzyně