EU - POWER s.r.o. (Kancelária, prevádzka)

Spoločnosť dlhodobo poskytuje služby v oblasti zelenej energie, predovšetkým návrhy, projekčná činnosť a následne výstavbu fotovoltaických elektrární na kľúč.
Vzhľadom k našim dlhoročným skúsenostiam s týmito zdrojmi energie je naša firma partnerom, na ...